ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Rekrutacja w powiecie

 

6 lutego br., z inicjatywy Alicji Żurawskiej, starosty kościerskiego, zorganizowane zostało spotkanie, adresowane do władz samorządowych z terenu wszystkich gmin Powiatu Kościerskiego oraz dyrektorów szkół podstawowych z naszego Powiatu, dotyczące kwestii związanych ze stanem przygotowania szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski, na przyjęcie uczniów trzecich klas gimnazjum i ósmych klas szkoły podstawowej.

Najważniejszą informacją przekazaną podczas spotkania jest zapewnienie, że  stan przygotowania szkół ponadgimnazjalnych do przyjęcia uczniów z tzw. ?podwójnego rocznika?, jest wzorowy i dla każdego ucznia znajdzie się miejsce. (...)

(...) Ważnym aspektem jest także fakt, że uniknie się dwuzmianowości, której tak bardzo obawiali się rodzice. (...)

(...) Podczas spotkania przedstawione zostały kierunki kształcenia w poszczególnych  szkołach oraz ilość oddziałów i miejsc, jak również zaprezentowano przedmioty brane pod uwagę do punktacji podczas rekrutacji 2019/2020.

Rekrutacja w Powiecie Kościerskim, wzorem lat ubiegłych, zostanie przeprowadzona elektronicznie przy wykorzystaniu programu firmy VULCAN.

 

 
 
 
 
 
Zgodnie z deklaracją podaną podczas wspomnianego spotkania, przez dyrektorów posczególnych placówek, wszystkie kościerskie szkoły planują wizyty w naszej szkole i spotkania z tegoropcznymi absolwentami celem szerszego zaprezentowania swoich ofert edukacyjnych.
 
Ponadto zapowiedzieli już swoje wizyty przedstawiciele Szkoły Branżowej z Kościerzyny (dawniej Inkubator) oraz Szkoły Branżowej ze Starej Kiszewy, podczas których przedstawią również własne oferty edukacyjne przygotowane dla tegorocznych absolwentów. (zw)
 
*Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony: http://www.powiatkoscierski.pl
 
Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier