ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Podręczniki

Podręczniki do gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 pozostają niezmienione. Wykaz znajduje sie tutaj.

W klasie pierwszej nie realizuje sie języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym (j. obowiązkowy) oraz języka angielskiego jako dodatkowego.

Z wykazu nie kupujemy poz.  2 oraz 5

Należy pamiętać natomiast, aby podręcznik do nauki religii był wydany do roku 2011. 

Nie należy kupować nowych podreczników do nauki religii wydanych od 2012 roku !!!

Wykaz podręczników obowiązujących w gimnazjum od roku szkolnego 2013/2014

(Uwaga: zmiana podręcznika do nauki j. angielskiego od klasy pierwszej)

Wykaz podręczników obowiązujących w gimnazjum od roku szkolnego 2014/2015

Wykaz podręczników obowiązujących w gimnazjum od roku szkolnego 2015/2016

Uczniom z klas pierwszych zostaną wypożyczone podręczniki w szkole. Otrzymają również (bezpłatnie) potrzebne ćwiczenia. Należy zakupić we własnym zakresie podręcznik do religii.

Podreczniki w roku szkolnym 2016/2017

Uczniom z klas pierwszych oraz drugich gimnazjum zostana wypożyczone podreczniki w szkole. Podobnie jak w roku ubiegłum uczniowie otrzymają niezbędne ćwiczenia. We własnym zakresie uczniowie powinni zakupić podreczniki do nauki religii (wg wykazu z roku 2015/2016 - zamieszczonego powyżej) lub w tym miejscu

Podreczniki oraz ćwiczenia do klasy trzeciej gimnazjum uczniowie powinni zakupić we własnym zakresie (wg wykazu z roku 2015/2016 - zamieszczonego powyżej) lub w tym miejscu

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier