ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Przegląd krajów unijnych

2011-06-28 15:09:22
Zdjęcie

 

W przededniu objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej, uczniowie z naszego gimnazjum postanowili zaprezentować wybrane kraje wchodzące w skład Unii. Uczniowie z wielkim zaangażowanie podjęli się tego zadania. Sami przygotowali wiele rekwizytów, przygotowali ciekawą oprawę muzyczną oraz ułożyli dynamiczne układy choreograficzne. Niektórzy przygotowali charakterystyczne potrawy kulinarne ;-p. Nie tylko uczniowie przeżywali swoje występy. Wychowawcy bacznym okiem obserwowali ich i nie mniej byli przejęci poczynaniem swoich wychowanków, a nierzadko i sami uczestniczyli w występach. Na zakończenie dyrektor w imieniu komisji oceniającej, w uznaniu ogromnego trudu włożonego w występ przyznał tytuł Najbardziej Europejskiej Klasy Gimnazjum ……. wszystkim występującym. Wynik został przyjęty z ogromnym aplauzem. Więcej >>>

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier