ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Krok do naszej wspólnej przyszłości – projekt Comeniusa

2012-04-26 15:00:45
Zdjęcie

 

W dniach 16-20 kwietnia br. cztery uczennice z naszego gimnazjum: Michalina Żygowska, Daria Koprek, Paulina Wendt oraz Zuzanna Pobłocka wspólnie z opiekunami brały udział w drugim spotkaniu związanym z realizacja projektu Comenius. Tym razem odbyło się ono w Nigde w Turcji.

W ramach tego spotkania uczennice prezentowały w języku angielskim, który jest oficjalnym językiem projektu wyniki przeprowadzonej wcześniej wśród uczniów ankiety dotyczącej znajomości zagadnień związanych z działaniami demokratycznymi na szczeblu szkoły i gminy. Pytania dotyczyły sposobów wybierania oraz zadań lokalnych  instytucji demokratycznych (samorządów, wójta itp.).

Dodatkowym zadaniem było przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej związanej z najbardziej znaczącym działaniem demokratycznym w swoim kraju. Uczennice zaprezentowały polska drogę do demokracji. Od zakończenia II wojny światowej, aż po rok 1989, kiedy to nastąpiły i ugruntowały się przemiany w kraju oraz za naszym przykładem we wschodniej części Europy. Należy powiedzieć, że nasza prezentacja zrobiła duże wrażenie na obecnych tam uczniach i nauczycielach. Niestety niewiele osób uświadamia sobie na zachodzie Europy, że początek europejskich przemian demokratycznych miał właśnie w Polsce (co dla nas jest takie oczywiste). Może choćby dlatego warto było wziąć udział w tym projekcie…

Dziewczynki już w grupach międzynarodowych wykonywały prace plastyczne nt. „Co kojarzy się Tobie z demokracją ?”, a następnie opowiadały pozostałym koleżankom i kolegom o swojej pracy.

Oczywiście nie tylko samą pracą dziewczynki były zajęte. Jeden z dni przeznaczony był na wycieczkę objazdową po Kapadocji,  krainie charakterystycznych form tufowych tworzących księżycowy krajobraz oraz domów i kościołów wykutych w tufowych skałach. Na wszystkich uczestnikach wyjazdu zrobiły one wielkie wrażenie. Ponadto wzajemne spotkania oraz indywidualne rozmowy uczniów i nauczycieli były bezwątpienia wielką atrakcją tego meetingu. Można było zauważyć, że nawiązały się miedzy uczestnikami nici przyjaźni, które według zapowiedzi będą kontynuowane w przyszłości. Pożegnaniom, jak zawsze w takich okolicznościach towarzyszyły łzy…

Niebawem będzie okazja do ponownego spotkania. Ponieważ już w dniach od 28 maja do 1 czerwca br. uczniowie ze szkół z: Hiszpanii, Turcji, Portugalii oraz Niemiec uczestniczący w projekcie będą gościli w Liniewie. Tu też będziemy rozmawiali o demokracji, łamaniu barier oraz życiu we wspólnej Europie.(zw)<Galeria zdjęć> 

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier