ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Witaj Maj! Trzeci Maj!

2017-04-28 11:00:49
Zdjęcie

Dnia 28.04.2017r. uczniowie szkoły podstawowej uczcili rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie Konstytucji 3 Maja. Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie klasy 4 szkoły podstawowej. Czwartoklasiści przybliżyli starszym i młodszym kolegom i koleżankom rolę tego ważnego wydarzenia i zaprezentowali scenki obrad sejmu z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim. Chłopi, mieszczanie i szlachta zjednoczyli się by ratować ojczyznę. Całość przedstawienia była wzbogacona takimi pieśniami jak: ,,Mazurek 3 Maja”, ,,Rota” oraz ,,Pytasz mnie”- A. Rosiewicza. Była to kolejna, ciekawa i żywa lekcja wychowania patriotycznego w naszej szkole. Na zakończenie Dyrektor opowiedział o patriotyzmie i jego współczesnym wymiarze. Przypomniał również o nadchodzącym Święcie Pracy, które obchodzimy 1 maja oraz Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzonym od 2004 roku i przypadającym na 2 maja, zachęcając wszystkich do wywieszenia w tych dniach na swoich budynkach mieszkalnych flag państwowych. (bs) <Galeria zdjęć>

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier