ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Szanowni Państwo – Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Liniewie

2019-04-11 21:46:04
Zdjęcie

Informuję, że w wyniku referendum strajkowego, przeprowadzonego wśród pracowników, nasza szkoła przystąpi od 15 kwietnia br. (poniedziałek) do strajku bezterminowego, o czym poinformowałem każdego z rodziców poprzez dziennik elektroniczny.

W czasie trwania strajku, zajęcia dydaktyczne nie będą mogły się odbywać.

Ponieważ istnieje możliwość, że ponad 74 % nauczycieli będzie strajkować, nie mogę zagwarantować opieki Państwa dzieciom. Zdaję sobie sprawę, że protest pracowników oświaty może się wiązać z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci, ale uprzejmie proszę o zapewnienie w tych dniach opieki dla swoich dzieci.

Jednocześnie pragnę poinformować Państwa, że jesteśmy w pełni przygotowani, aby przeprowadzić egzaminy dla uczniów z klas ósmych i zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem. Proszę zatem, aby uczniowie przystępujący do egzaminu stawili się w tych dniach do szkoły.

Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane przez dziennik elektroniczny lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.

Dyrektor szkoły

 

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier