ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Odpowiedzialność karna nieletnich

2019-11-06 09:51:45
Zdjęcie

W dniu 5 listopada asp. szt. Dariusz Kiżewski z Posterunku Policji w Liniewie przeprowadził prelekcje dla uczniów klas VII-VIII.  Pan aspirant przedstawił zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej młodzieży nieletniej. Podczas spotkania zostały omówione przepisy Kodeksu Karnego i Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz wynikające z nich konsekwencje dla młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się, kto to jest osoba nieletnia, poznali pojęcie czynu karalnego, demoralizacji oraz najczęstsze zachowania, które mogą być powodem konfliktu z prawem: uchylanie się od obowiązku szkolnego (wagary), palenie papierosów itp. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są skutki prawne wynikające z publikowania zdjęć bez zgody innych osób. Wspomniano także o rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji, czy zdjęć na portalach internetowych. Poruszono również zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną za wymuszenia i rozboje, niszczenie mienia. Przypomniano również, iż nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym Poruszane zostały również zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drogach i konieczności posiadania odblasków. 
Funkcjonariuszowi Policji dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i przeprowadzenie pogadanki, która z pewnością podniosła świadomość prawną uczniów oraz wzbogaciła ich wiedzę na temat sposobów przeciwdziałania różnym zagrożeniom.(dm) <Galeria zdjęć>

 

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier