ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Trwa nabór dzieci do Przedszkola

2020-03-18 12:49:27
Zdjęcie

Informujemy zainteresowanych, że obecnie trwa rekrutacja do przedszkola, prowadzona na dotychczasowych zasadach, które zostały określone Regulaminem.

Wnioski należy można pobrać na naszej stronie internetowej w części Przedszkolnej w zakładce Nabór 2020

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Zespołu Oświatowego w Liniewie, ul. Szkolna 2

Z uwagi na określoną obecnie sytuację, można to zrobić w formie elektronicznej, przesyłając ich scany lub fotografie (wszystkich dokumentów, a po ustaniu zagrożenia należy uzupełnić dokumentację o wersję papierową) na adres: zolsekretariatsp@gmail.com lub osobiście w krótkim łączniku szkolnym w dni powszednie w godzinach 9.00-12.00, gdzie wyznaczona osoba przyjmie je. W tym przypadku ze względu na ochronę danych osobowych dokumenty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem Rekrutacja do przedszkola 2020

 

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier