ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Zasady przeprowadzenia egzaminów dla ośmioklasistów

2020-05-25 13:59:08
Zdjęcie

Przed nami egzamin dla uczniów z klas ósmych, do którego przygotowujemy się w tym roku według zmienionych zasad organizacji. Oprócz procedur przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w myśl których przebiegać będzie sam egzamin (tu znajdziesz te procedury), a które określają wszystkie czynności związane z jego organizacją i przebiegiem od strony merytorycznej, dodatkowo Główny Inspektor Sanitarny w obliczu panującej epidemii, opracował szereg zaleceń, które należy wypełnić przygotowując ten egzamin oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas jego trwania (tu znajdziesz te zasady).

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, wszystkie te obostrzenia zawarte  powyżej będą bezwzględnie przestrzegane i tylko spełniając je będziemy mogli przystąpić do egzaminów w dniach 16-18 czerwca br.

Należy śledzić na bieżąco przesyłane Wam komunikaty, ponieważ pozwoli to na bezpieczną dla wszystkich organizację egzaminów w naszej szkole.

Filmy instuktażowe omawiajace przebieg egzaminów (obowiązują również w roku bieżącym):

Tu znajdziesz informacje o przebiegu egzaminów

 

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier