ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Indywidualne konsultacje z nauczycielami

2020-05-28 15:27:46
Zdjęcie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 czerwca br. uczniowie mogą korzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły.

Informuję, że w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zostały wprowadzone w związku z tym odpowiednie procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Spotkanie na terenie placówki odbywać się będzie według procedur, do spełnienia których zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Każdy zainteresowany tymi konsultacjami uczeń powinien zgłosić taką chęć nauczycielowi, który wyznaczy termin spotkania na terenie szkoły.

Ponadto każdy uczeń zgłaszający się do placówki powinien przed tym pobrać ze strony Deklarację oraz Oświadczenie, wydrukować je i po wypełnieniu i podpisaniu tych dokumentów przez rodziców i dopiero wtedy może wziąć udział w indywidualnym spotkaniu z nauczycielem.

 

 

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier