ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Powrót do szkoły

2020-08-23 18:11:23
Zdjęcie

Drodzy rodzice, przygotowując się do nadchodzącego roku szkolnego, przyjmujemy różne scenariusze jego przebiegu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy rozpoczęli naukę w trybie stacjonarnym. Niestety nie wykluczamy przejścia na nauczanie hybrydowe, a w przypadku rozwoju epidemii, również na nauczanie zdalne.

Aby nauka na odległość była możliwa, musimy się przygotować organizacyjnie. Już pod koniec ubiegłego roku szkolnego, prosiliśmy, aby założyć uczniom skrzynki mailowe według określonego wzoru. Informację na ten temat otrzymaliście państwo poprzez  dotychczasowy e-dziennik. Dziś ponawiamy prośbę o założenie adresu mailowego dla dziecka, jednocześnie zamieszczając tam ankietę do wypełnienia, która będzie potwierdzeniem jej spełnienia.

Należy pamiętać, że od dnia 1 września zakończymy współpracę z dotychczasową firmą oferującą nam e-dziennik i od tego czasu będziemy korzystali z usług firmy VULCAN.

Aby można było korzystać z tego e-dziennika, potrzebny jest aktywny adres e-mail, który umieścimy w bazie i dopiero wtedy możliwe będzie korzystanie z nowego e-dziennika.

Aktywne adresy mailowe uczniów pozwolą na korzystanie z narzędzi komunikacji pomiędzy nauczycielem, a klasą (również w postaci videokonferencji).

Jednocześnie zachęcamy do stałego śledzenia na bieżąco zamieszczanych informacji na stronie internetowej szkoły, gdzie będziemy zamieszczali informacje związane z przygotowaniem do rozpoczęcia nauki.

MEN zamieściło odpowiedzi na najczęściej występujące pytania związane z rozpoczęciem roku szkolnego, z którymi zachęcam się zapoznać. Pozwoli to wyjaśnić wiele bieżących wątpliwości rodziców. (Link)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 58 6878035(53) lub mailowy: zoldyrektor@gmail.com.

Z poważaniem

Dyrektor ZO w Liniewie

 

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier