ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Rozpoczęcie zajęć w szkole podstawowej

2020-08-27 22:09:15
Zdjęcie

Szanowni rodzice,

jak pisaliśmy wcześniej, nie ma przeciwskazań, abyśmy rozpoczęli zajęcia w szkole z dniem 1 września. Jak zapewne, Państwo już wiecie, zajęcia będą odbywały się na nowych, zmodyfikowanych zasadach, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, mających na celu maksymalnie podnieść bezpieczeństwo uczniów, jaki i pracowników szkoły.

Zgodnie z tymi wytycznymi, przejęliśmy następujące rozwiązania:

 1. do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,
 2. uczniowie będą uczyli się w jednej, przydzielonej im klasie,
 3. uczniowie w częściach wspólnych (korytarze, szatnie) zobowiązani są zasłaniać nos i usta (posiadać maseczkę lub przyłbicę); podczas lekcji uczniowie mogą być bez maski,- uczniowie powinni zaopatrzyć się w maseczki we własnym zakresie, placówka ich nie zapewnia 
 4. wydzielone zostały stałe strefy pobytu dla uczniów z poszczególnych oddziałów, w których uczniowie są zobowiązani przebywać i w miarę możliwości powinni pozostawać w nich,
 5. dowóz uczniów do szkoły odbywa się na ogólnych zasadach organizacji transportu i podczas dowozu uczniowie zobowiązani są używać maseczki ochronnej,
 6. po wejściu do szkoły, uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk,
 7. w sytuacji, kiedy pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, nauczyciele dyżurni lub inni wyznaczeni pracownicy szkoły, przeprowadzają badanie temperatury ciała ucznia przy pomocy termometru bezdotykowego, a w razie wykrycia u ucznia podwyższonej temperatury ciała, powyżej 36,8ºC, wychowawca, lun inny pracownik szkoły kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym  pomieszczeniu.
 8. W szkole (szczególnie w budynku A) zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m,
  3. dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce).
  5. podczas zajęć wejścia do budynków wykorzystywane przez uczniów zostaną zamknięte,
 9. Wyjście poza strefę rodziców jest niemożliwa. Wszelki kontakt z nauczycielem, czy administracją, należy ograniczyć do kontaktów elektronicznych (mail, telefon). W tzw. krótkim łączniku zamontowany jest dzwonek i po spełnieniu powyższych zasad możliwy jest kontakt z pracownikami szkoły.

Szanowni państwo, tylko z zachowaniem wszelkich możliwych ograniczeń, możemy rozpocząć zajęcia w trybie stacjonarnym i dlatego prosimy o zrozumienie i przyjęcie do stosowania ustalonych zasad.

Każde odstępstwo, podnosi ryzyko zakażeniem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 i nałożeniem w związku z tym ograniczeń w prowadzeniu nauki (do całkowitego zamknięcia placówki i przejścia do nauki zdalnej, ze wszystkimi jej problemami, z którymi borykaliśmy się wiosną).

We wtorek 1 września, na godz. 9.00 uczniowie przybywają do szkoły, gdzie oczekując na wychowawcę stosują zasadę dystansu społecznego (nie przewidujemy żadnej uroczystości z tym związanej). Wychowawcy wyjdą do swoich uczniów i poprowadzą ich  do wyznaczonych klas, gdzie zostaną zapoznani ze szczegółowymi zasadami organizacji nauki. Spotkanie to potrwa ok 1,5 godz. , po którym uczniowie miejscowi pójdą do domu, a dojeżdżający rozwiezieni do swoich miejscowości. Prosimy rodziców, aby nie wchodzili do budynku szkolnego. Rozkład jazdy na pierwszy dzień opublikujemy w poniedziałek 31 sierpnia.

Rodzice uczniów z nauczania wczesnoszkolnego zostaną powiadomieni elektronicznie przez wychowawców o konieczności zakupienia tzw. wyprawki szkolnej (kredki, farbki, kleje itp), spis taki można pobrać osobiście w szkole (w krótkim łączniku) od piątku 28.09 od godz.10.00.

W naszej szkole uczniowie zobowiązani są posiadać obuwie zamienne (możliwie na jasnej podeszwie). Uczniowie z klas młodszych (1-3) powinni zostawiać  je w szatni w worku, natomiast uczniowie w klas starszych przydzielone maja do tego celu indywidualne szafki, w których będą przechowywali obuwie i okrycia wierzchnie.

Szanowni Państwo, wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność, za to, aby nauka naszych dzieci mogła odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, aby nasi uczniowie mogli czuć się bezpieczni i uczestniczyć w zajęciach w formie stacjonarnej.

Z poważaniem

Dyrektor ZO w Liniewie

 

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier