ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Logowanie do e-dziennika

2020-10-01 12:51:07
Zdjęcie

Drodzy rodzice,

 informuję, że wiele bieżących informacji dla Państwa oraz dla uczniów przekazywanych jest za pośrednictwem e-dziennika. Tam znajdziecie Państwo informacje przesyłane przez dyrektora i wychowawców do rodziców. W tym miejscu przesyłamy ważne komunikaty i informacje również dla uczniów.

Dlatego niezbędne jest posiadanie stałego dostępu do e-dziennika i jego bieżącego przeglądania. Przynajmniej raz dziennie należy przeglądać, czy nie ma tam żadnych nowych informacji.

Równolegle placówka czyni przygotowywania do ewentualnej nauki zdalnej (hybrydowej) poprzez platformę edukacyjną MS Teams, którą należy zainstalować na swoich komputerach.

Obecnie uczniowie tworzą tam swoje indywidualne konta i przydzieleni zostaną do zespołów przedmiotowych, gdzie będą otrzymywali zadania od nauczycieli. Tylko tą droga będzie prowadzone nauczanie (nie będą wykorzystywane w tym celu inne aplikacje, typu Messenger, WhatsApp itp.).

W pierwszej fazie (obecnie) o ich wysłaniu i potrzebie potwierdzenia otrzymania tych zadań będziemy równolegle informowali uczniów właśnie poprzez e-dziennik (!)

W sytuacji kiedy zostalibyśmy zmuszeni do prowadzenia nauki w trybie zdalnym lub hybrydowym poprzez platformę edukacyjna MS Teams nauka będzie odbywać się on-line w czasie rzeczywistym i każdy z uczniów powinien mieć dostęp do niej. Brak aktywności może być traktowana jako nieobecność. Stąd tak ważny jest stały kontakt z placówką. Niestety nie widzimy takiej aktywności ze strony rodziców i uczniów.

Proszę zatem o sprawdzenie, czy macie Państwo i Państwa dziecko dostęp do e-dziennika, a w razie bieżących problemów o zgłoszenie tego do wychowawcy (również telefonicznie).

Według otrzymanych informacji od uczniów, nie występują wśród nich problemy z dostępem do komputera podłączonego do internetu, więc sprawę traktuję jako aktualną.

 Jak wcześniej pisałem, szkoła posiadała pewną pulę komputerów, które zostały przekazane potrzebującym, którzy zgłosili taka potrzebę i na dziś uważamy, ze nie ma z tym problemu.

Proszę o sprawdzenie przepływu informacji z placówką, co pozwoli uniknąć problemów z tym związanych.

Dyrektor 

Zespołu Oświatowego w Liniewie

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier