ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Dzieci klas I-III nareszcie wracają do szkoły

2021-01-14 21:12:04
Zdjęcie

Szanowni Rodzice,  Drodzy Uczniowie;

Dnia 18 stycznia 2021r. dzieci klas I-III nareszcie wracają do szkoły.

Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązują wytyczne i procedury dotyczące przeciwdziałaniu zarażeniu COVID – 19. Mając na uwadze dobro i zdrowie uczniów, rodziców i wszystkich pracowników zwracamy się do Państwa z apelem, aby dzieci naszej Szkoły w przestrzeniach wspólnych /na korytarzu, w szatni, świetlicy, placu zabaw itp./ używały maseczek zakrywających usta i nos. Podczas lekcji nie ma takiego obowiązku.

Zgodnie z tymi procedurami, do placówki mogą przychodzić tylko zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów chorobowych górnych dróg oddechowych. W razie stwierdzenie takich objawów uczniowie zostaną odizolowani od grupy i równocześnie zostaną powiadomieni o tym fakcie rodzice/opiekunowie, którzy będą zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka z placówki. Dlatego bardzo ważnym jest, aby wychowawca miał aktualne numery telefonów do rodziców/opiekunów. Należy to sprawdzić.

Podczas posiłków uczniowie będą przebywali w przedzielonych im pomieszczeniach i korzystać będą z przydzielonych osobno każdej grupie  toalet.

Jednocześnie przypominamy, że ciągle obowiązują procedury funkcjonowania Szkoły w okresie pandemii i tym samym zakaz wchodzenia do placówki osób postronnych.

Opracowane zostały zasady pobytu uczniów w szkole, z którymi uczniowie zostaną ponownie zapoznani i które będą ich obowiązywały.

Uczniów miejscowych, przychodzących do szkoły samodzielnie lub pod opieką rodziców, proszę o przychodzenie punktualnie i sukcesywne wchodzenie do szkoły, tak aby nie następowało niepotrzebne grupowanie się przed wejściem. W tym miejscu obowiązkowo uczniowie oraz rodzice powinni mieć maseczki ochronne.

Należy pamiętać, aby uczniowie dezynfekowali dłonie jak wchodzą do Szkoły, natomiast w trakcie pobytu myli ręce wodą i mydłem. Zbyt częste dezynfekowanie rąk może doprowadzić do zmian skórnych wymagających długotrwałego leczenia /szczególnie w okresie zimowym./

Przypominamy Państwu, że rodzice mogą samodzielnie usprawiedliwiać nieobecności swojego dziecka ze względu na chorobę

Jeśli uczeń pozostaje w domu ze względu na kwarantannę, izolację lub zachorowanie na COVID-19 wystarczy informacja od Państwa przesłana do wychowawcy przez e-dziennik.

Proszę rodziców, aby zapoznali się w dzienniku z planem lekcji, który na dla bieżących potrzeb został zmodyfikowany.

Również zmodyfikowaliśmy plan dowozu i rozwodu dzieci do i ze szkoły. Szczegółowy plan znajduje się tu <kliknij aby zobaczyc> Dotyczy to również dzieci uczęszczających do oddziału zerowego w przedszkolu. Godziny odjazdu lub przyjazdu należy traktować jako orientacyjne i należy odpowiednio wcześniej przyjść na miejsce zbiórki (przystanek).

W razie wątpliwości związanych z organizacją dowozów, prosimy o telefon do szkoły 58 6878053(35)

 

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier