ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Wywiadówki szkolne

2021-09-06 09:12:11
Zdjęcie

W najbliższą środę zapraszamy rodziców na spotkania klasowe z wychowawcami. W związku z trwającą, spotkania te odbędą się w reżimach sanitarnych, tzn. z zachowaniem dystansu, dezynfekcji rąk oraz z użyciem maseczek ochronnych.

Z uwagi na dość duże możliwe zagęszczenie osób, spotkania te odbywać się będą w dwóch turach:

Klasy 1-6 środa godz. 17.00

Klasy 7 abc – 8 abc środa godz. 17.30

Sale, w których odbędą się te spotkania zostaną podane przy wejściu do szkoły.

Podczas spotkania zostaną omówione zasady oceniania zachowania uczniów (tu zaszły pewne korekty), oraz omówimy zasady korzystania z e-dziennika. Przedstawimy również zasady pracy w systemie zdalnym, w sytuacji kiedy zajdzie taka potrzeba. Rodziców uczniów z klas ósmych poinformujemy o zasadach organizowania egzaminów końcowych.

Z uwagi na poruszane treści, prosimy o przybycie rodziców lub opiekunów.

 

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier