ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Dyrekcja

 

 

 Dyrektor

Zespołu Oświatowego w Liniewie

Hanna Szynalewska

e-mail: zoldyrektor@gmail.com

 

Dyrektor przyjmuje interesantów w każdą

środę i piątek w godz. 8:40 - 9:40

 (w tygodniach prowadzonych zajęć w placówce)

 

 

 

Wicedyrektor

Zespołu Oświatowego w Liniewie

Wojciech Figiel

e-mail: zolzastepca@gmail.com

Wicedyrektor przyjmuje interesantów w każdy

poniedziałek i piątek w godz. 9:00 - 10:00

 (w tygodniach prowadzonych zajęć w placówce)

 

 

 

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier