ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Stołówka

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że od 1 czerwca br. opłaty za obiady podawane w naszej stołówce możemy dokonywać przelewem.

W zakładce po lewej strony Stołówka będziemy podawali kwoty do zapłaty na kolejne miesiące.

Płatność należy dokonywać zawsze do 10 każdego miesiąca na konto

Zespół Oświatowy w Liniewie

80 8340 0001 0123 1232 2000 0001

W tytule przelewu należy podać: obiady-Imię Dziecka*

*Jeżeli dziecko ma inne nazwisko niż właściciel konta, to należy wpisać również nazwisko

Przy płatności za więcej dzieci proszę wypłacić wielokrotność kwoty, a w tytule wpisać wszystkie imiona.

Oczywiście nadal można wpłacać pieniądze w stołówce.

Płatność za czerwiec 2022 wynosi: 4 zł x 14 dni = 56 zł

 

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier