ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Procedury postępowania

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych,
przyjęte w Zespole Oświatowym w Liniewie

 

 

Lp. Procedura w przypadku:
1. Gdy uczeń jest pod wpływem środków odurzających zobacz
2. Gdy uczeń pali papierosy zobacz
3. Gdy uczeń poczuje się źle zobacz
4. Kradzież lub dewastacja mienia zobacz
5. Po zażegnaniu kryzysu wywołanego próbą samobójczą zobacz
6. Podejrzenie o zaniedbaniu ucznia zobacz
7. Przemoc fizyczna pomiędzy uczniami zobacz
8. Uczeń po wypiciu alkoholu zobacz
9. Uczeń z padaczką zobacz
10. Wobec ofiary cyberprzemocy zobacz
11. Wobec sprawcy cyberprzemocy zobacz
12. Zachowania nietolerancyjne zobacz
13. Zaniedbanie obowiązku szkolnego zobacz
14. Złe sampoczucie ucznia z astmą zobacz
15. Złe sampoczucie ucznia z cukrzyca zobacz
16. Gdy posiada narkotyki zobacz
17. Wypadek podczas wycieczki szkolnej zobacz
18. Gdy uczeń posiada przedmioty niedozwolone na terenie szkoły zobacz

 

 

Osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej  (kliknij w tekst)

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier