ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Dowozy szkolne

2021-09-02 09:17:33
Zdjęcie

W podanym niżej dokumencie znajdują się aktualne na bieżący rok szkolny rozkłady dowozów/ rozwozów uczniów do szkół na terenie gminy Liniewo. Rozkład ten jest niezmeniony w stosunku do roku ubiegłego. Godzinę wyjazdu należy traktować umownie i należy czekać na przystankach kilka minut przed planowanym odjazdem pojazdów.

ROZKŁADY JAZDY

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier